Risicobeheer en veiligheidsbewustzijn met VCA

VCA

VCA is bedoeld voor bedrijven die risicovolle werkzaamheden uitvoeren of in een risicovolle omgeving werken, zoals constructie- of onderhoudswerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen en bij installaties. VCA-certificering wordt veel gevraagd in de volgende sectoren en vakgebieden: (petro)chemie, werktuigbouwkunde, elektrotechniek, (steiger)bouw, civiele techniek, metaal, procesindustrie, isolatie, transport, industriële reiniging en onderhoud.

Het VCA-programma is een bewezen initiatief waarin verschillende sectoren in de Nederlandse industrie hun expertise en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Door het behalen van een VCA-certificaat is door Celsis de basis gelegd om veilig en gezond te werken.

Ons VGM-beheersysteem voldoet aan de gestelde eisen, waarbij Celsis beoordeelt is op de volgende zaken:
  • Risicobeheer
  • Opleiding, voorlichting en instructie
  • VGM-bewustzijn
  • VGM-projectplan
  • Voorbereiding op noodsituaties
  • VGM-inspecties
  • Bedrijfsgezondheidszorg
  • Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Inkoop van diensten
  • Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten