F-gassenverordening - Uitfasering van HFK's

F-gassenverordening

Overzicht van de F-gassenverordening en de uitfasering van HFK’s

Vanaf 1 januari 2015 is de F-gassenverordening (EU) r. 517/2014 van kracht in alle Europese lidstaten. Het doel van deze verordening is het verminderen van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (HFK’s) met een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) om het milieu te beschermen. De uitfasering van HFK’s gebeurt geleidelijk met als doel het terugbrengen van HFK’s van 100% in 2015 tot 21% in 2030. Bekende voorbeelden van HFK’s zijn R404A, R507A en R134a.

De uitfasering van HFK’s is gekoppeld aan een quotumregeling. Fabrikanten en importeurs krijgen quota toegewezen op basis van de hoeveelheid HFK’s die ze in het voorgaande jaar hebben gerapporteerd. Dit wordt berekend aan de hand van het CO2-equivalent van het absolute aantal kg koudemiddelen.

Celsis kan adviseren over de consequenties van de F-gassenverordening en de verschillende oplossingen voor koel-, vries- en klimaatinstallaties.

Er zijn twee drastische fasen in de uitfasering van HFK’s. De eerste fase vond plaats tussen 2015 en 2018-2020, waarbij het gebruik van HFK’s met een GWP van 2.500 of meer voor service of onderhoud van koelinstallaties met een koudemiddelvulling van minimaal 40 ton CO2-equivalent vanaf 1 januari 2020 verboden is. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel, zoals installaties met een koudemiddelinhoud <40 ton CO2-equivalent, militaire toepassingen en vriestoepassingen die werken met een temperatuur lager dan -50°C. Installaties mogen tot 1 januari 2030 worden bijgevuld met geregenereerd/gerecycleerd HFK koudemiddel.

De tweede drastische fase begon op 1 januari 2021, waarbij gestart werd met de afbouw van HFK’s tot 45%. Een behoorlijke daling waarbij de quotumregeling een grote impact heeft op de toevoer van koudemiddelen met een hoog GWP.

Er gelden beperkingen voor het gebruik van HFK’s in nieuwe installaties en bijvullingen, het zogenaamde bijvulverbod. Celsis heeft een handig overzicht van deze beperkingen voor jou samengesteld, waarbij wordt aangegeven wat wel en niet is toegestaan.

Nieuwbouwverbod

NieuwbouwverbodWat mag nietWat mag wel (geen verbod)
Per 1-1-2020
 • Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP >2500
 • Stationaire koel- en klimaatapparatuur/installaties GWP >2500
 • Mobiele hermetisch gesloten airco’s GWP >150
 • Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP <2500
 • Stationaire koel- en klimaatapparatuur/installaties GWP <2500
 • Mobiele hermetisch gesloten airco’s GWP <150
Per 1-1-2022
 • Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP >150
 • Hermetisch gesloten commerciële koel en vrieskasten GWP <150
Per 1-1-2022
 • Centrale koelsystemen voor commerciële koeling (retail&food) met een koelvermogen >40kW en een GWP >150
  → dit geldt niet voor cascadesystemen, hierbij mag het primaire circuit gevuld zijn met een GWP <1500
 • Centrale koelsystemen voor commerciële koeling (retail&food) met een koelvermogen <40kW en een GWP <2500
 • Cascadesystemen met een koelvermogen >40kW waarbij het primaire circuit gevuld is met een GWP <1500
Per 1-1-2025
 • Single split-airco’s met een koudemiddelinhoud <3 kg en een GWP >750
 • Single split-airco’s met een GWP <750
Per 1-1-2030Dit is nog onbekend. Vooralsnog geen verdere verboden. Beschikbaarheid hoog GWP koudemiddelen neemt wel af

Bijvulverbod

BijvulverbodWat mag nietWat mag wel (geen verbod)
Per 1-1-2020
 • Voor installaties met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP >2500
 • Bijvullen van installaties met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP <2500
 • Het bijvulverbod met een nieuw geproduceerd HFK-koudemiddel met een GWP >2500 geldt niet voor:
  → service en onderhoud van installaties met een koudemiddelinhoud <40 ton CO2-equivalent
  → militaire apparatuur
  → vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C.
 • Bijvullen is wel toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK-koudemiddel met een GWP >2500 tot 1 januari 2030
Per 1-1-2030
 • Bijvullen is niet meer toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK-koudemiddel met een GWP >2500 vanaf 1 januari 2030 voor service en
  onderhoud van installaties
 • Bijvullen is alleen nog toegestaan met geregenereerd/gerecycleerd HFK-koudemiddel met een GWP >2500 vanaf 1 januari 2030 alleen nog voor
  → militaire apparatuur
  → vriestoepassingen die met een temperatuur werken lager dan -50°C

Let op: er wordt momenteel gekeken naar de F-gassenverordening.

In april 2022 heeft de Europese Commissie een voorstel gepresenteerd om de F-gassenverordening te wijzigen, wat grote gevolgen zou hebben voor de koel- en klimaattechnische sector. Hier kun je lezen wat de mogelijke gevolgen zijn als deze wijziging wordt doorgevoerd.