BRL 100 2.0 - certificering voor kwaliteit en betrouwbaarheid

BRL 100 2.0

Als een installatiebedrijf of een ander soort onderneming onderhouds- en inspectiewerkzaamheden uitvoert aan koelapparatuur, airco’s of warmtepompen, dan zijn ze verplicht om zich te laten certificeren volgens de BRL 100. De BRL 100 is de beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor ondernemingen.

De BRL 100 is een beoordelingsrichtlijn voor het certificaat F-gassen voor ondernemingen die werken met fluorkoolwaterstoffen. Deze richtlijn is een uitwerking van de ‘Regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen’, die Europese regelgeving omvat. Het doel van de BRL 100 is om de milieurisico’s van F-gassen zoveel mogelijk te beperken en het weglekken van deze koelgassen tijdens werkzaamheden te voorkomen.

Bedrijven die lekcontroles, inspecties of onderhoud uitvoeren aan stationaire koelapparatuur, airco-systemen of warmtepompen zijn wettelijk verplicht om gecertificeerd te zijn volgens de BRL 100. Ook moeten deze bedrijven beschikken over gecertificeerd personeel volgens de BRL 200.

Sinds 1 april 2020 is versie 2.0 van de BRL 100 in werking getreden. Bedrijven kunnen gecertificeerd worden voor deelgebieden, zoals installatie, onderhoud of service, reparatie en buitendienststelling van stationaire koelapparatuur, stationaire klimaatregelingsapparatuur of stationaire warmtepompen en stationaire brandbeveiligingsapparatuur.

De BRL 100 bevat eisen voor de afgifte en instandhouding van het certificaat F-gassen voor ondernemingen en omvat onderwerpen zoals het beheer van wet- en regelgeving, overzicht van bedrijfsactiviteiten en gecertificeerd personeel, beleidsverklaring en directiebeoordeling, klachtenregistratie en -afhandeling, werkprocedures, gebruikersinstructie, onderaanneming en keuring/kalibratie van gereedschappen.