Aanscherping van de F-gassenverordening - Impact op de sector

Aanscherping F-gassenverordening

Welke effecten heeft de aanscherping van de F-gassenverordening?

De F-gassenverordening wordt momenteel grondig geëvalueerd en er staan veranderingen op stapel. Het voorstel tot wijziging van de verordening, dat in april 2022 door de Europese Commissie werd gepresenteerd, zal een grote impact hebben op de koel- en klimaattechnische sector. Het is daarom tijd om te onderzoeken welke gevolgen deze herziening zal hebben. Een van de belangrijkste aspecten van het voorstel, dat bekend staat als de “Herziening van de EU-regels (2015-20)”, is de strengere verbodsbepalingen die door de Europese Commissie zijn voorgesteld. De versnelde afbouw gaat in het voorstel starten per 2024 met een percentage van 23,6% (in de huidige verordening 31%). Gevisualiseerd ziet dat er zo uit:

Als het voorstel wordt aangenomen, treden er nieuwe verbodsbepalingen in werking, waaronder:

  • Vanaf 1 januari 2024: commerciële koelkasten en vriezers gevuld met F-gassen met een GWP >150.
  • Vanaf 1 januari 2024: stationaire koelsystemen die F-gassen met een GWP >2.500 bevatten of nodig hebben (behalve apparatuur voor koeling tot onder -50 °C).
  • Vanaf 1 januari 2025: single-splits met een koudemiddelvolume >3 kg, gevuld met F-gassen met een GWP >750.
  • Vanaf 1 januari 2027: nieuwe split-airco’s en warmtepompen met een vermogen <12 kW, gevuld met F-gassen met een GWP >150.
  • Vanaf 1 januari 2027: nieuwe split-airco’s en warmtepompen met een vermogen >12 kW, gevuld met F-gassen met een GWP >750.

Mogelijk wordt ook een bedrijfscertificering verplicht gesteld voor het werken met natuurlijke koudemiddelen, zoals (R290) propaan, R744 (CO2) en mogelijk R717 (ammoniak), vergelijkbaar met de certificering voor F-gassen. Zowel de NVKL als de Europese installateurskoepel AREA hebben de Europese Commissie verzocht om deze certificering in te voeren.