Duurzaamheid en lage klimaatimpact met Refbuster

Duurzaamheid

De internationale doelstelling van onze moedermaatschappij Beijer Ref is er primair op gericht om producten en koudemiddelen te vervangen door producten die minder impact hebben op het milieu. Refbuster, een initiatief van Celsis draagt graag bij aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke producten en neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Hiermee zorgen Celsis en daarmee ook Refbuster, samen met Beijer Ref, voor een lagere wereldwijde klimaatimpact.

Celsis is vergunninghouder om koudemiddelen in te nemen, daarbij zorgen we voor een verantwoorde verwerking. We willen onnodige uitstoot van koudemiddelen voorkomen en herbruikbare koudemiddelen terugbrengen op de markt. Als een product niet regenereerbaar is, dan wordt het verwerkt tot herbruikbaar materiaal (voor andere toepassingen) of onschadelijk afval.

Kortom, we zorgen voor:

  • Inname van gebruikte koudemiddelen
  • Opwerking en regeneratie van koudemiddelen
  • Afvoer van niet opwerkbare vervuilde koudemiddelen

Naast onze duurzame manier van ondernemen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk thema voor ons. En wist je dat we ook in het bezit is van een ISO 14001 certificering?

Refbuster en Celsis: dé verantwoorde duurzame keuze! Gewoon.Goed.Geregeld.

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een belangrijk onderwerp. Voor ons betekent MVO dat wij verantwoordelijkheid nemen voor de impact die wij hebben op mens, milieu en maatschappij. Dit houdt in dat wij niet alleen streven naar duurzame oplossingen in alle aspecten van onze bedrijfsvoering en processen, maar ook door middel van het aanbieden van een compleet portfolio gericht op duurzame oplossingen in de koel- en klimaattechnische markt.

Een voor ons belangrijke MVO-doelstelling is het minimaliseren van een mogelijke impact van onze producten en diensten op het milieu. Wij hebben ons daarom ten doel gesteld om te werken aan duurzame productieprocessen en het gebruik van milieuvriendelijke producten. Zo hebben we bijvoorbeeld geïnvesteerd in het verbeteren van de energie-efficiëntie van onze productielocatie en het minimaliseren van afval- en emissie-uitstoot. Met Refbuster brengt Celsis tevens een oplossing voor de Nederlandse klimaat- en koeltechnische branche voor het duurzaam verwerken en regenereren van koudemiddelen. Daarnaast is MVO ook van belang voor onze sociale verantwoordelijkheid. Wij streven naar een veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers.

Tot slot zijn wij ons bewust van onze invloed op de maatschappij en proberen wij deze positief te beïnvloeden. Wij dragen bij aan een duurzame ontwikkeling en werken nauw samen met onze partners om innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

ISO 14001

ISO 14001 is een internationaal erkende norm die richtlijnen biedt voor een effectief milieubeheersysteem. Het doel van deze norm is om organisaties te helpen bij het beheren van hun milieuprestaties op een systematische en meetbare manier, zodat ze hun milieu-impact kunnen verminderen en tegelijkertijd hun bedrijfsactiviteiten kunnen verbeteren.

Deze ISO 14001-certificering toont aan dat we milieuprestaties meten, monitoren en verbeteren. Dit leidt tot een vermindering van de milieubelasting en een betere beheersing van de milieurisico’s. Hiermee dragen we bij aan efficiëntere procesinrichting en daarmee het verminderen van afval en uitval. Voor jou als klant betekent dit dat jij zaken doet met een leverancier die waarde hecht aan duurzaamheid en een positieve impact op het milieu.

Een ander voordeel van een ISO 14001-certificering is dat het helpt bij het voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Dit kan op zijn beurt leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en het verminderen van risico’s.

CO2-prestatieladder, niveau 4

Celsis heeft niveau 4 van de CO2-prestatieladder behaald. Het certificeringsproces omvatte verschillende onderwerpen zoals energiemanagementsystemen, ketenanalyse en keteninitiatieven, CO2-uitstoot en reductiemaatregelen. Celsis is er trots op onderdeel te zijn van de CO2-prestatieladder, het belangrijkste duurzaamheidsinstrument van Nederland, en streeft naar verdere vermindering van CO2-uitstoot. Organisaties die gecertificeerd zijn voor de CO2-prestatieladder reduceren hun CO2-uitstoot twee keer zo snel als het Nederlands gemiddelde.